Välkommen till POLAB

POLAB armaturer

POLAB, Professional Lighting-POL AB, grundat 2008 utvecklar och tillverkar LED-armaturer för professionella ändamål.

Våra nya gatuarmaturer är enkla att installera och möter nya krav som ställs.

Produkterna måste vara hållbara, därför använder vi endast komponenter av de främsta fabrikaten på marknaden.

Att investera i ny LED-belysning är klimatsmart och ekonomiskt, investeringen återbetalar sig efter 2-3 år. Det ger även en mycket bättre ljuskvalitet som i sin tur ger större säkerhet, ökad trygghetskänsla, finare kontraster och därmed ökat värde.

Våra armaturer är driftsäkra och har funktionsgaranti i minst 5 år.

Armaturerna passar för bostadsområden, parker, lekplatser, torg, GC-vägar, lokalgator, tillfartsvägar, motionsslingor, P-platser, skyddsbelysning, fasadbelysning, belysning för reklamskyltar och mycket mer.
Behöver ni hjälp att planera belysningen? Vi kan ge råd eller kalkylera med ljusberäkningsprogram. Kontakta oss för mer information.

Nyheter!

POLAB har uppdaterat domännamn till: www.polab.se och e-postadresser ändras från: @polab.com till @polab.se (mejl till gamla e-postadresser kommer att vidarebefordras till den nya e-postadress) november 2019.

POLAB har nytt växelnummer: 033-400 44 00

POLAB Street modeller kan specialbeställas med olika typer av optik. Nano-optiska linser använder vi för att optimera ljusspridningen och ge bättre jämnhet. POLAB använder som standard en optik som är ”allround” och passar de flesta stolpar runt om i landet.

Besök POLABs Produktsida

POLAB PL120

POLAB PL220

POLAB PL222

POLAB PL260

POLAB PL280