Om POLAB

POLAB utvecklar och tillverkar belysningsarmaturer av hög kvalitet för gator, parkeringar, fastigheter m.m.

Styrelse och Vd

Öjvind Norberg

Ordförande

Även ordförande för Gällöfsta Utbildningscenter, Icehotel AB, Image Intelligence AB, Information Communication World AB, Pro Forestry AB, Vivaldi AB samt StyrelseAkademien Stockholm.

Karl B Åberg

Styrelseledamot och Partner.

Hans Sundström

VD

Tidigare verksam inom Företagarna samt skydds- och säkerhetsbranschen.

Bild armatur Street Lighter 200-30. Elljusspår ort Stockholm.

Miljö

POLAB verkar för att påskynda omställningen från en föråldrad och kostsam belysningsmiljö – till väsentligt mer moderna, miljövänliga och kostnadseffektiva belysningslösningar.

POLAB fokuserar alltid på:

Service
Kvalitet
Tillförlitlighet

Kvalitetspolicy

POLAB, Professional Lighting POL AB, skall utveckla, marknadsföra och försälja högkvalitativ lågenergibelysning för utom- och inomhusbruk till professionella användningsområden. Polab skall endast tillhandahålla sådana produkter och tjänster som enligt internationell standard godkänts som hög kvalitet.

För att säkerställa att rätt kvalitetsnivå alltid upprätthålls tillämpar Polab följande kvalitetspolicy:

Polab väljer leverantörer med stor noggrannhet. Endast väl etablerade och specialiserade tillverkare med professionell styrning och ledning godkänns som leverantörer. Våra leverantörer skall alltid ha tillförlitliga kvalitetsgarantisystem – lägst motsvarande ISO 9000.

Polabs leverantörer skall ha resurser och testutrustningar för att mäta och kontrollera att kvalitetsnivåerna på produkterna lägst möter de krav och standards som anges i produktspecifikationerna – eller som på annat sätt överenskommits för specifika leveranser.

De produkter Polab godkänner skall vara uppbyggda och tillverkade med komponenter från de allra främsta leverantörerna inom fackbranschen – vad gäller prestanda, kvalitet och tillförlitlighet.

Polab skall själva och/eller genom vårt egna lokala ombud i Kina besöka våra leverantörer inför alla större leveranser för att personligen kontrollera att all tillverkning sker på rätt sätt och med rätt kvalitet.

Fortlöpande stickprovskontroller av färdigpackat gods skall alltid göras innan utleverans sker.

Samtliga kontroller skall utföras i enlighet med Polabs skriftliga instruktioner samt dokumenteras med kvalitetsprotokoll – signerade av både produktionsansvarig och Polabs lokala kontrollant.

Vi har ett ansvar

Våra produkter tillverkas hos väl etablerade och specialiserade tillverkare med professionell styrning och ledning.

De har tillförlitliga kvalitetsgarantisystem – lägst motsvarande ISO 9000.

För att kunna följa upp våra kvalitetskrav
säkerställer vi att våra leverantörer har resurser (relevanta testutrustningar och mätinstrument) för att kontrollera
att kvalitetsnivåerna på produkterna möter de krav som ställs. Våra produkter är testade hos oberoende testorganisationer
och uppfyller CE-normerna för LVD, EMC samt den nya strålningsstandarden för lysdioder. Våra produkter uppfyller även kraven
enligt Rosh.

Service, prestanda, kvalitet och tillförlitlighet är ledord som varje leverantör som tänker långsiktigt måste ha.

Produkter med god kvalitet håller längre och investeringen likväl som den totala energiförbrukningen blir lägre.

Vi ställer
också krav på våra leverantörer att arbetsmiljön är bra och minst motsvarar de krav som finns.

Hans Sundström
VD

2019-07-22

POLAB.se